Български        Българско дружество по физиологични науки        English
                                                                                                              Научен проект
In Memoriam
 Величко Василев Манахилов
1954 - 2014

За въпроси се обърнете към Председателката на дружеството, проф. Л. Витанова

Vitanova                                   

Лилия Витанова
Председател,
Българско дружество по физиологични науки
София

Софийски градски клон на дружеството