Български        Българско дружество по физиологични науки        English
Физиологично дружество
  
За да влезете в обновената страница на дружеството на български език, изберете логото на дружеството  по-горе.


За въпроси се обърнете към Председателката на дружеството, проф. Р. Калфин

Prof. Kalfin                                   

Рени  Калфин

Председател,
Българско дружество по физиологични науки
София

Софийски градски клон на дружеството